Alex trekking the Alta Via 2 in Italy's Dolomite Mountains.