Hiking above Norton Lakes, Smoky Mountains, Idaho.